Suy Buồng Trứng

Suy buồng trứng sớm là tình trạng mà các chức năng buồng trứng ngừng hoạt động, khi đó người bị bệnh sẽ không thể sản sinh và nuôi dưỡng trứng để có thể duy trì hoạt động sinh sản ở phụ nữ
Uu dai kham chua benh
Zalochat
facebookchat