Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.7 /  10 (  13 lượt đánh giá )