Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.5 /  10 (  177 lượt đánh giá )